CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Posted on Dịch vụ in 22 lượt xem

Đây là tuyên bố về chính sách bảo mật của trang web https://inhanoi.net. Tuyên bố này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân mà công ty chúng tôi lưu trữ về khách truy cập trang web. Tuyên bố này sẽ giải thích cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập thông qua trang web và những quyền lợi của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bản thân.

1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào xác định trực tiếp hoặc gián tiếp một thể nhân. Những thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ IP của máy tính của bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích được nêu dưới đây. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua cookie.

 • Khi gửi yêu cầu liên hệ trên trang web của chúng tôi, để trả lời câu hỏi của bạn, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi và trò chuyện trên trang web, chẳng hạn như địa chỉ email, tên và số điện thoại của bạn. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân này dựa trên điều 6 (f) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Bởi vì chúng tôi không thể liên hệ với bạn nếu không có thông tin này. Điều khoản này không phải là một yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hoặc một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin liên hệ, chúng tôi có thể không trả lời được câu hỏi của bạn.
 • Khi đăng ký tài khoản, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn trước các đơn đặt hàng trong tương lai mà bạn sẽ đặt với chúng tôi. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân này dựa trên điều 6 (f) của GDPR. Chúng tôi cần thông tin này để liên hệ với bạn cho các đơn đặt hàng trong tương lai mà bạn có thể đặt với chúng tôi qua tài khoản của bạn. Điều khoản này không phải là một yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hoặc một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng. Nhưng nếu bạn không cung cấp dữ liệu này, chúng tôi không thể tạo tài khoản cho bạn.
 • Trong trường hợp bạn đã chọn đăng ký theo dõi bản tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để liên hệ với bạn với các ưu đãi, cập nhật và nội dung blog đặc biệt. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu này dựa trên sự đồng ý của bạn như được nêu trong điều 6 (a) của GDPR. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi bạn rút tiền;
 • Khi đặt hàng, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ email, số điện thoại, hóa đơn và địa chỉ giao hàng của bạn để thông báo cho bạn về các cập nhật đơn hàng quan trọng, giao đơn đặt hàng và liên hệ với bạn với bất kỳ sự khác biệt nào trong đơn đặt hàng. Điều khoản này là một yêu cầu hợp đồng cần thiết để ký kết hợp đồng như được nêu trong điều 6 (b) của GDPR. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu này, chúng tôi không thể ký hợp đồng với bạn.
 • Khi gửi yêu cầu báo giá thông qua mẫu báo giá của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi để liên hệ với bạn để trả lời yêu cầu của bạn. Chúng tôi có quyền hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân này dựa trên điều 6 (f) của GDPR. Nếu không có các thông tin này, chúng tôi không thể liên hệ với bạn về báo giá. Điều khoản này không phải là một yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hoặc một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu này, chúng tôi không thể tạo báo giá cho bạn.
 • Chúng tôi cung cấp cho khách hàng khả năng xem xét các dịch vụ của mình trên các trang web bên thứ ba khác. Thông tin cá nhân bạn cần cung cấp với các đánh giá như vậy có thể được nhìn thấy trên trang web và truyền thông của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu này dựa trên sự đồng ý của bạn như được nêu trong điều 6 (a) của GDPR. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi bạn rút tiền.

2. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác nhóm khác. Chẳng hạn như với các bên thứ ba cung cấp cơ sở dữ liệu, máy chủ, bảo trì, bảo mật hoặc các dịch vụ tương tự khác cho chúng tôi (gọi là bộ xử lý dữ liệu). Nếu chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu của bạn, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba giữ bí mật dữ liệu của bạn và hướng dẫn các bên này xử lý dữ liệu này thay mặt chúng tôi.

Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo luật hoặc để đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ / bán dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị lại.

3. BẢO MẬT

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các tên trộm thông tin bất hợp pháp hoặc thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép và chống lại tất cả các hình thức xử lý bất hợp pháp khác. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba của chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức dữ liệu tương tự như vậy.

4. THỜI GIAN DUY TRÌ

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập trừ khi luật pháp yêu cầu khác. Chúng tôi lưu giữ thông tin của tất cả các đơn đặt hàng được xử lý trong bảy năm để thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật thuế hiện hành. Thông tin tài khoản không có bất kỳ đơn đặt hàng nào sẽ chỉ được lưu trữ trong 18 tháng trước khi bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi.

Điều tương tự sẽ có hiệu lực đối với các tài khoản không hoạt động trong 24 tháng. Có nghĩa là chúng tôi không nhận thấy bất kỳ sự tương tác nào của bạn với trang web một khoảng thời gian liên tiếp trong 24 tháng. Tất cả các tệp ảnh nghệ thuật được tải lên trên nền tảng của chúng tôi sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian 18 tháng trước khi xóa.

5. QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc ở cuối tuyên bố về chính sách bảo mật này, nếu bạn muốn:

 • biết liệu chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không;
 • chỉnh sửa dữ liệu của bạn;
 • xóa dữ liệu của bạn;
 • hạn chế dữ liệu của bạn; và / hoặc
 • chúng tôi truyền dữ liệu của bạn đến một tổ chức khác.

6. SỬA ĐỔI

Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi trong tương lai. Phiên bản mới nhất sẽ có sẵn trên trang web của chúng tôi  mọi lúc.

7. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Công ty In Hà Nội

Sứ mệnh của In Hà Nội là mang sản phẩm in ngày càng đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn đến với khách hàng. Điều đó thể hiện rõ ở khâu thiết kế, chế bản, in ấn & gia công thành phẩm. Những ý kiến đóng góp của khách hàng giúp chúng tôi tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa để đáp ứng ngày càng cao chất lượng thị trường thời đại 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *