Chính sách đổi trả hàng hóa

Tôi có thể đổi sản phẩm in ấn không?

Bạn không thể đổi sản phẩm sau khi đã đặt hàng và chúng tôi xác nhận đã in

Tôi có thể đổi maket không?

Bạn có thể đổi, chỉnh sửa maket sản phẩm đến khi hài lòng

Tôi có thể đổi maket sau khi duyệt không?

Bạn có thể đổi trước khi chúng tôi tiến hành sản xuất, hãy báo cho nhân viên phụ trách đơn hàng của bạn

Tôi có thể trả lại hàng sau khi in không?

Điều đó là không thể vì sản phẩm in ấn không thể tái sử dụng, in lại được nữa.

Nếu sai maket thì ai là người chịu trách nhiệm?

Chúng tôi sẽ căn cứ theo email duyệt maket cuối cùng, nếu thông tin bản maket gửi qua lỗi mà bạn duyệt thì bạn là người chịu trách nhiệm, nếu bản maket bạn duyệt đúng nhưng nhân viên thiết kế của chúng tôi chỉnh sửa, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đơn hàng đó.